Enskilt avlopp, vad har det för kostnad?

Funderar du över enskilt avlopp och kostnad? När det gäller kostnad på ett enskilt avlopp, så beror det lite på. Det finns ju idag flera alternativ till lösningar för avlopp. Det du ska basera ditt val på, det är vad det är för markförhållanden samt om kommunen har krav på just det område du ska ha det. Idag finns det tre alternativ för enskilt avlopp:

  • Minireningsverk
  • Sluten tank i kombination med BDT-rening
  • Slamavskiljare med efterföljande infiltration/markbädd

Ett bra alternativ, det är just att satsa på ett så kallat minireningsverk. Ett sådant kan du hitta hos Watersystems. Det de erbjuder är WSB Clean minireningsverk.

Vad kostar det med enskilt avlopp?

Det är ju så klart bra att ha koll på enskilt avlopp och kostnad, då det kan skilja sig åt beroende på vad du väljer. Om du vill satsa på ett minireningsverk, så kan du med fördel vända dig till Watersystems för att få ett bra kostnadsförslag.

När det gäller WSB Clean minireningsverk så är den framtagen för att klara av det klimat vi har här i Sverige. Den har även en mycket bra reningsförmåga. Den har en hög skyddsnivå samt att den fungerar oftast helt utan problem.

Satsa på ett enskilt avlopp i form av ett minireningsverk

Det som WSB Clean minireningsverk har, det är en överlägsen reningsförmåga och ekonomi särskilt om man jämför den med andra minireningsverk, kemfällning och fosforfälla. För exakt kostnad av detta enskilda avlopp, kontakta gärna Watersystems så kan de berätta mer om detta. Där kan du även läsa mer om hur det fungerar.

Posted in Övrigt | Comments Off on Enskilt avlopp, vad har det för kostnad?